Koulutus

Vapaaehtoisen meripelastajan koulutus perustuu vuonna 2006 käyttöön otettuun koulutusjärjestelmään ja kattaa tasot harjoittelijasta aina aluksen päälliköksi asti. Aikaisempaa veneilykokemusta ei tarvitse -toki siitä hyötyä on- vaan koulutamme itse miehistöt. Opiskeltavia asioita ovat mm. merimiestaidot, merenkulku, alustekniikka, ensiapu, viestiliikenne, etsintä-, pelastus- ja avustustoiminta sekä johtaminen aluksella.

 

Tulokaskoulutus/Harjoittelijakoulutus

Koulutus alkaa keväisin tulokaskoulutuksella ja sen yhteydessä tehtävällä terveysilmoituksella. Ensi vaiheen koulutus kestää normaalisti n. 3 kuukautta ja käsittelee seuraavia asioita: meripelastusjärjestelmä, yksikön perustoiminnot ja turvallisuussäännöt, henkilökohtainen pelastautuminen, merimiestaitoja, perusmeripelastustaitoja, palontorjuntaa, viestiliikennettä sekä ensiapua.  Tulokaskoulutuksen jälkeen seuraa harjoittelijaksi nimitys ja toiminta hälytysmiehistön mukana voi alkaa. Tässä vaiheessa odotamme myös hieman sitoutuneisuutta toimintaan, koska sinulle alkaa ilmestymään henkilökohtaisia varusteita

Kansimieskoulutus

Harjoittelija koulutetaan kansimieheksi joka on meripelastusaluksen hälytysmiehistön perusta. Kansimies suoriutuu monipuolisista tehtävistä meripelastusaluksella, mm. hinausvalmistelut, kiinnitykset, pumppukaluston käyttö, hieman radioliikennettä, köysityöt, ohjailu jne. Yleensä kansimiehelle annetaan sellainen perehdytys apuveneeseen että han on kykeneväinen toimimaan sen päällikkönä. Kansimieskoulutus kestää yleensä 1-2 vuotta ja siinä harjaannutaan meripelastustoimintaan, aluksiin ja niillä suoritettaviin tehtäviin siten että koulutettavalla on perusasiat selkäytimessä. Meidän isommalla aluksella perusmiehitys on 1+2 eli päällikkö ja kaksi vähintään kansimiehen koulutuksen saanutta henkilöä. Kansimiehestä jatkokouluttautuminen on täysin henkilöstä kiinni, hänen omasta tahdosta ja soveltuvuudesta vaativampiin tehtäviin.

Perämieskoulutuksessa perehdytään aluksen toimintaan kokonaisuudessaan. Merenkulkuun ja sen lakeihin ja asetuksiin annetaan runsaasti koulutusta samoin kuin ohjaamotyöskentelyyn ja tilannejohtamiseen. Koulutuksen kesto on noin 4 vuotta

Päällikkökoulutuksessa annetaan valmiudet aluksen toiminnasta vastaamiseen sen toiminta-alueella. Päällikkö on vastuussa koko aluksesta, miehistöstä ja yksikölle annetuista mahdollisista tehtävistä. Hän tuntee aluksen ja sen laitteet läpikotaisin ja hallitsee sen käsittelyn kaikissa olosuhteissa. Koulutuksen pituus vaihtelee.

Tekninen toteutus: W3 Group